Калкулатор От Кубични Ярдове в Тонове

Преобразувайте кубични ярдове в еквивалентни американски и метрични тонове за различни строителни материали.

Материал (приблизителни)

Плътност:

 

Кубични ярдове:

 

-
+

Този калкулатор за ярдове в тонове бързо преобразува кубични ярдове материали в американски тонове, метрични тонове и паундове спрямо тяхната плътност.

Колко Кубични Ярда Има в Един Тон?

Кубичен ярд е единица за обем, която заема пространство от 3 квадратни фута и 3 фута дълбочина (3' x 3' x 3'). Обемът и плътността на въздушното пространство ще бъдат взети под внимание, когато се оценява размерът на товара. Кубичният двор е измервателно пространство за товарене на материал, за да се знае обемът.

1 ярд = 3 фута

Тогава

1 кубичен ярд = 3*3*3 = 27 кубични фута

Кубични Ярдове в Тонове

За покриване на обема на чакъла в тонове:

Кубични ярдове x 1,4 = Тона

1 тон = 2000 паунда

Плътност = Тегло / Обем

Тегло = Плътност * обем

Колко Тона Са 10 Кубически Ярда Пясък?

Плътност на сухия пясък = 72 Lb/кубични фута

Решение:

1 ярд = 3 фута

Тогава

1 кубичен ярд = 3*3*3 = 27 кубични фута

10 кубични ярда = 270 кубични фута

1 тон = 2000 Lb

Тегло = 72 * 270 Lb

Тегло = 1,9440 Lb

Тегло на пясъка в американски тонове = 1,9440/2000

Тегло на пясъка в щатски тонове = 9,72 щатски тона

Тегло на пясъка в метрични тонове = 1,9440/2200

Тегло на пясъка в метрични тонове = 8,82 метрични тона

По практически причини се приемат няколко неметрични единици като ярдове в тонове (Кенет С. Бътчър, май 2006 г.)

Таблица За Преобразуване На Кубични Ярдове в Тонове:

Таблицата за преобразуване на кубичен ярд в тон е дадена по-долу:

Кубичен ярд [yd^3] Тон регистър [ton Reg]
0.01 yd^3 0.0027 ton reg
0.1 yd^3 0.027 ton reg
1 yd^3 0.27 ton reg
2 yd^3 0.54 ton reg
3 yd^3 0.81 ton reg
5 yd^3 1.35 ton reg
10 yd^3 2.7 ton reg
20 yd^3 5.4 ton reg
50 yd^3 13.5 ton reg
100 yd^3 27 ton reg
1000 yd^3 270 ton reg