Υπολογιστής Cubic Yards To Tons

lorim ipsm

Υλικό (Προσεγγίσεις)

Πυκνότητα:

 

Κυβικές Γιάρδες:

 

-
+

Αυτή η αριθμομηχανή γιάρδες σε τόνους μετατρέπει γρήγορα κυβικά γιάρδες υλικών σε τόνους ΗΠΑ, μετρικούς τόνους και λίρες σε σχέση με την πυκνότητά τους.

Πόσα κυβικά γιάρδες είναι σε έναν τόνο;


Μια κυβική αυλή είναι μια μονάδα όγκου που καταλαμβάνει χώρο 3 ποδιών τετραγωνικών και 3 ποδιών βάθους (3' x 3' x 3'). Ο όγκος και η πυκνότητα του εναέριου χώρου θα ληφθούν υπόψη κατά την εκτίμηση του μεγέθους του φορτίου. Η κυβική αυλή είναι ένας χώρος μέτρησης για τη φόρτωση υλικού για να γνωρίζουμε τον όγκο.

1 γιάρδα = 3 πόδια

Επειτα

1 κυβικό γιάρδα= 3*3*3 = 27 κυβικά πόδια

Κυβικά γιάρδες σε τόνους

Για συγκαλυμμένο όγκο χαλικιού σε τόνους:

Κυβικές Γιάρδες x 1,4 = Τόνοι

1 τόνος = 2000 λίρες

Πυκνότητα = Βάρος / Όγκος

Βάρος = Πυκνότητα * όγκος

Πόσοι τόνοι είναι 10 κυβικά γιάρδες άμμου;


Πυκνότητα ξηρής άμμου = 72 Lb/ κυβικά πόδια

Λύση:

1 γιάρδα = 3 πόδια

Επειτα

1 κυβική αυλή = 3*3*3 = 27 κυβικά πόδια

10 κυβικά μέτρα = 270 κυβικά πόδια

1 τόνος = 2000 λίβρες

Βάρος = 72 * 270 λίβρες

Βάρος = 1.9440 λίβρες

Βάρος άμμου σε τόνους ΗΠΑ = 1.9440/2000

Βάρος άμμου σε τόνους ΗΠΑ = 9,72 τόνοι ΗΠΑ

Βάρος άμμου σε μετρικούς τόνους = 1.9440/2200

Βάρος άμμου σε μετρικούς τόνους = 8,82 μετρικούς τόνους

Για πρακτικούς λόγους, πολλές μη μετρικές μονάδες γίνονται δεκτές για χρήση όπως Yards to Ton (Kenneth S. Butcher, Μάιος 2006)

Πίνακας μετατροπής κυβικών γιαρδών σε τόνους:


Ο πίνακας μετατροπής κυβικών γιαρδών σε τόνο δίνεται παρακάτω:

Κυβική αυλή [yd^3] Ton Register [ton Reg]
0.01 yd^3 0.0027 ton reg
0.1 yd^3 0.027 ton reg
1 yd^3 0.27 ton reg
2 yd^3 0.54 ton reg
3 yd^3 0.81 ton reg
5 yd^3 1.35 ton reg
10 yd^3 2.7 ton reg
20 yd^3 5.4 ton reg
50 yd^3 13.5 ton reg
100 yd^3 27 ton reg
1000 yd^3 270 ton reg